Det er vanskeligere enn noen gang å være reklamekjøper.

 

Det er flere valgmuligheter, mer støy rundt hva som virker og mindre tid
til å lykkes enn noen gang før. 

Effekt er et praktisk anvendbart verktøy for å gjøre de grunnleggende tingene riktig, og illustrerer dette ved å drøfte hva som beviselig fungerer best. Boken oppsummerer best practice fra anerkjente kilder og eksemplifiserer disse med case fra ANFO Effekt og STELLA. 

I tillegg gjør vi, i samarbeid med ANFO, rede for de overliggende trendene og utviklingen i norske effektcase fra 2008 til i dag. Boken gir dermed en god oversikt over hvordan norske byråer og annonsører jobber for å skape størst mulig effekt.

 
 
Transient

About

Find out about our organization,
mission, our methods, and the results of our decades of advocacy.

 
Transient

Take Action

Ready to take the next step? You can become a contributor to our cause, or participate yourself.